ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਨੇਡਾ ਪੁਜਦੇ ਹੀ ਹੋਈ ਮੌਤ – ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ (ਵੀਡੀਓ )

ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਨੇਡਾ ਪੁਜਦੇ ਹੀ ਹੋਈ ਮੌਤ – ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ (ਵੀਡੀਓ )

Aah dekho Ki Ho Giaa (video)

LEAVE A REPLY