ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਪਣੀ ਘੱਰਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ !! ਦੱਸੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ???

LEAVE A REPLY