ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਨਕਿਰਤ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿਊਂ- ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ

ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਨਕਿਰਤ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿਊਂ- ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ

Sidhu Musee Wala Atye Mankerat Alokh Nu Kiratan Karan La Deoo

Aah dekho Ki Ho Giaa (video)

ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾ ਦੀ ਲਾਈ ਕਲਾਸ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਂਨੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਬਾਹ
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈ ਇਹਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਾ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦੀਆ ਲੱਤਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆ

ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਨਕਿਰਤ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿਊਂ- ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ

LEAVE A REPLY